แนะนำ SugarCRM PDF Print E-mail
Written by Rittichai Sufu   
Sunday, 13 September 2009 12:34

SugarCRM คือ OpenSoure Software ในการทำ Sale force automation นั้นก็คือ ระบบสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทีมฝ่ายขาย เช่น การจดบันทึกข้อมูลของคนในกลุ่มเป้าหมาย, การแปลงจากกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้า หรือ การช่วยเตือนให้ติดต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลการขายของฝ่ายขายนั้นส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดต่อไป

 

โดยจริงๆแล้ว SugarCRM นั้นมีทั้งแบบที่เป็น OpenSource และแบบที่เป็น Commercial ซึ่งในแบบที่เป็น Commercial นั้นจะมี feature ในการทำงานมากกว่า (แต่สำหรับเว็บไซท์นี้ เราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้ SugarCRM ที่เป็น OpenSource เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้งาน)

สำหรับ SugarCRM ที่เป็น OpenSource นั้น จะมี function การทำงานแบ่งตามบทบาทของผู้ใช้งานดังนี้

- Sales เป็น Module ที่ช่วยใช้ฝ่ายขายทำงานได้สะดวกขึ้น เช่น การบันทึกข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย, การแจ้งเตือนการนัดหมายกับลูกค้า

- Support เป็น Module ที่ช่วยจัดบันทึกปัญหาในการใช้ Product ของลูกค้าและแนวทางวิธีแก้ไข รวมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไข Issue ต่างๆด้วย

- Marketing เป็น Module ที่ช่วยให้ฝ่ายการตลาด เพื่อนำข้อมูลการขายของ Campaigns ต่างๆและปัญหาที่เกิดขึ้นของ Product มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาด

นอกจากนั้นแล้ว SugarCRM ยังมี Feature ที่ช่วยในการสร้าง Modules อื่นๆ โดยที่ผู้ใช้งานนั้น ไม่จำเป็นต้องรู้จักวิธีการเขียนโปรแกรมเลย จึงทำให้เราสามารถสร้าง Forms ในการเก็บข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากที่ SugarCRM ให้มา เพื่อช่วยในการตัดสินใจแหละประมวลผลได้

 

Reference http://www.sugarcrm.com

Last Updated on Wednesday, 30 September 2009 22:21