Product
แนะนำ ตัว Vtiger PDF Print E-mail
Monday, 05 October 2009 09:51

 

สำหรับ CRM ที่เป็น OSS(Open source) ตัวที่เด่นตอนนี้ก็จะมี SugarCRM กับ VtigerCRM ครับ

วันนี้ผมจะมาแนะนำตัว VtigerCRM

VtigerCRM คือ CRM ที่เป็น Open source ที่สำคัญ ฟรี 100% ครับ เป็นระบบที่รันบน Web base ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก SugarCRM ซึ่งเหมาะสำหรับ องค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ PHP + MySQL และVtigerCRM ยังสามารถ Integrate กับระบบอื่นได้ เช่น OUtlook ,Joomla เป็นต้น และได้มี Feature เกือบจะครบทั้งหมดของระบบ CRM โดย Feature หลักๆ จะประกอบด้วย

Last Updated on Monday, 05 October 2009 13:19
Read more...
 
แนะนำ SugarCRM PDF Print E-mail
Written by Rittichai Sufu   
Sunday, 13 September 2009 12:34

SugarCRM คือ OpenSoure Software ในการทำ Sale force automation นั้นก็คือ ระบบสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทีมฝ่ายขาย เช่น การจดบันทึกข้อมูลของคนในกลุ่มเป้าหมาย, การแปลงจากกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้า หรือ การช่วยเตือนให้ติดต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลการขายของฝ่ายขายนั้นส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดต่อไป

 

โดยจริงๆแล้ว SugarCRM นั้นมีทั้งแบบที่เป็น OpenSource และแบบที่เป็น Commercial ซึ่งในแบบที่เป็น Commercial นั้นจะมี feature ในการทำงานมากกว่า (แต่สำหรับเว็บไซท์นี้ เราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้ SugarCRM ที่เป็น OpenSource เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้งาน)

Last Updated on Wednesday, 30 September 2009 22:21
Read more...