หลักสูตร Vtiger CRM สำหรับ User Admin และ Developer PDF Print E-mail
Written by Rittichai Sufu   
Wednesday, 21 September 2016 16:29

Vtiger CRM for User Course   (Price: 1,500)

Date 8 October 2016

เหมาะสำหรับ

 • Sale
 • Marketing
 • IT
 • Developer
 • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี CRM open source (Vtiger CRM)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานของ CRM
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM
 • สามารถใช้งาน Vtiger CRM ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM คืออะไร
 • Vtiger CRM Features
  • Marketing Management
  • Sales Management
  • Inventory Management
  • Customer Support Management
  • Project Management
  • ขั้นตอนการติด Vtiger CRM version 6.4
   • การติดตั้ง Vtiger CRM
   • ติดตั้งและนำออก Module ต่างๆของ Vtiger CRM
   • การใช้งาน Vtiger CRM พื้นฐาน
    • การเข้าสู่ระบบ
    • แนะนำเครื่องมือบน Vtiger CRM
    • การใช้งานระบบ Marketing and Sales Force Automation
     • การจัดการรายการส่งเสริมการขาย (Campaigns)
     • การบริการกลุ่มเป้าหมาย (Leads)
     • การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)
     • การบริหารลูกค้า (Organization)
     • การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)
     • การบริหารการเสนอราคา (Quotes)
     • การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order)
     • การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)
     • การใช้งานระบบ Inventory Management
      • การบริหารสินค้า (Product)
      • การบริหารบริการต่างๆ (Service)
      • การบริหารราคา (Price Book)
      • การบริหารทรัพย์สิน (Asset)
      • การบริหารผู้ขาย (Vendor)
      • การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)
      • การใช้งานระบบ Customer Support
       • การบริหารปัญหาต่างๆจากลูกค้า (Tickets)
       • การบริหารคำถามที่พบบ่อย (FAQ Knowledge base)
       • การบริหารสัญญาในการให้บริการหรือการรับประกัน (Service Contract)
       • การใช้งานระบบ Project Management 
        • การบริหารโครงการ (Project)
        • การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)
        • การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Mile Stone)
        • การใช้งานแบบวิเคราะห์ และออกแบบรายงาน
         • การใช้งานแบบวิเคราะห์ภาพรวม
         • การออกแบบและใช้งานรายงาน
         • การใช้งานระบบปฏิทิน (Calendar)

 

 

 

Vtiger CRM for Administrator Course (Price: 3,500)

Date 12 – 13 November 2016

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM
 • ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Opensource CRM
 • สามารถนำ Vtiger CRM ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้
 • สามารถกำหนดและตั้งค่า Vtiger CRM ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM Setup
  • Vtiger CRM installation
  • Vtiger Configuration
  • Install Vtiger CRM Thai Language
  • Update Company profiles
  • Select Module & Design Layout
   • Modules Managers
   • Edit fields
   • Picklist Editors
   • Picklist Dependency setup
   • User & Access Control
    • Profiles
    • Roles
    • Sharing Rules
    • Users & Groups
    • Configuration Outgoing server
    • Configuration schedules
    • E-mail Templates
    • Tax Calculations
    • Inventory Terms and Conditions
    • Customer portal
    • Workflow
     • Send mail
     • Create Todo & Events
     • Update Fields
     • Create Entity
     • SMS Task
     • Web forms
     • Integrate Google Calendars & Google Contacts

 

 

Vtiger CRM for Developer Course (Price: 4,500)

Date 16 – 17 November 2016

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM และ ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user
 • Developer

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM
 • สามารถเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงสร้างฐานข้อมูลของ Vtiger CRM
 • สามารถออกแบบหน้า Vtiger CRM ได้
 • สามารถสร้างโมดูล Vtiger CRM ได้
 • สามารถสร้าง Workflow แบบ Advance ได้
 • สามารถใช้งาน Web service ของ Vtiger CRM เพื่อเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM Structure & Database Schema.
 • Vtiger CRM Create your theme.
 • Vtiger Development Library (Vtlib).
  • Module
  • Module Block
  • Module Field
  • Module Filter
  • Module Related List
  • Module Sharing Access
  • Module Tool
  • Module Event
  • Module Link
  • Package Export
  • Package Import
  • Language Export
  • Console Tool
  • Workflow Create Invoke Function
  • Vtiger CRM Web services (Vtwsclib) PHP Client
   • Class overview
   • Vtiger_WSClient(url)
   • DoLogin Function.
   • DoListTypes Function.
   • DoDescribe Function.
   • DoCreate Function.
   • DoRetrieve Function.
   • DoUpdate Function.
   • DoQuery Function.
   • LastError Function.

 

สถานที่เรียน

Comscicafe สาขา BTS แบริ่ง บางนา, Krung Thep Maha Nakhon 10260

* ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 คอร์ส ในราคาพิเศษ 8,000 บาทเท่านั้น

 

ลงทะเบียนได้ที่

Last Updated on Monday, 10 October 2016 16:24