ติดตั่ง SugarCRM PDF Print E-mail
Written by Rittichai Sufu   
Sunday, 13 September 2009 13:37

สำหรับวิธีการติดตั่ง SugarCRM นั้นมีดังนี้ครับ

Prerequirement

- PHP 5.2.x พร้อม web server ที่ run ได้

- MySQL 5.x

- SugarCRM (download ได้จาก —> http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html )

หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ใช้ WAMP ซึ่งประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL แล้ว

(ซึ่งจริงๆใช้ AppServ แทนก็ได้ สนับสนุนของไทย แต่พอดีผมโหลด WAMP มา = =”)

- WAMP download ได้ที่ —> http://www.wampserver.com/en/download.php

Step

1. ติดตั่ง WAMP (อันนี้ double click แล้วก็ Next, Next, Next นะครับ ผมคงไม่อธิบาย)

2. หลังจากลง WAMP เสร็จ ที่ C: จะมี folder ชื่อ wamp ดังภาพ

 

3. จากนั้น แตก zip file ของ SugarCRM ที่ download มา

 

4. rename folder ที่แตกมาเป็นชื่อ sugar

5. copy folder sugar ไปไว้ที่ c:/wamp/www/

6. จากนั้น Start WAMP

7. เปิดไฟล์ php.ini เพื่อตรวจสอบ config

8. ที่ไฟล์ php.ini ค้นหาประโยค memory_limit แล้วแก้เป็น 40M (ถ้ามากกว่า 40 ก็ไม่ต้องแก้ครับ)

9. ที่ไฟล์ php.ini ค้นหาประโยค upload_max_filesize แล้วแก้เป็น 10 M (ถ้ามากกว่า 10 ก็ไม่ต้องแก้ครับ)

10. restart Apache

11. จากนั้น เปิด browser เข้า URL เป็น http://localhost/sugar จะพบหน้าจอ Install

12. scroll down ลงมา เพื่อเลือก next ไปหน้าถัดไป

13. check ถูกที่ช่อง Accept แล้วเลือก Next

14. เลือก Typical Install แล้วเลือก Next

15. เลือก Next

16. ในช่อง Database Administrator Username ใส่เป็น root ที่เหลือปล่อยตาม default แล้วเลือก Next

17. เลือก I Accept (ถ้ามีขึ้นเตือน)

18. ใส่รหัสสำหรับ admin แล้วเลือก Next

19. เลือก Next

20. เลือก Install

21. จากนั้นระบบจะทำการ install ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาใด พอเราเข้า http://localhost/sugar แล้วจะพบหน้าจอดังนี้

สามารถ login เข้าไปด้วย ด้วย User Name เป็น admin และรหัสตามที่ใส่ไว้ในข้อ 18 เป็นอันว่าการ install เสร็จสิ้น

Last Updated on Wednesday, 30 September 2009 22:21