ใน Vtiger Price Books คือ PDF Print E-mail
Tuesday, 29 November 2011 13:13

ผมก็สงส้ยเหมือนกันว่า Price books ใน Vtiger CRM มันคืออะไร ในที่สุดผมก็กระจ่างว่า Price Books มันคืออะไร และใช้ประโยชน์อย่างไร Price Books คือ การจัดกลุ่มราคา ของสินค้า (Product) และบริการ (Service) เพื่อแยกเกรด หรือว่า กลุ่มของลูกค้า ว่า ลูกค้ากลุ่มนี้ ราคาสินค้า และบริการ อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ เพราะว่า ในการจัดการลูกค้าในองค์กรของเราก็จะมีหลายระดับ เช่น ลูกค้าเกรด A,B,C ซึ่งราคาสินค้า และการบริการก็จะต่างกันไป ซึ่ง Price books จะมีประโยชน์ตรงนี้มาก

มาดูวิธีการใช้ Price books ใน Vtiger กันครับ

การสร้าง ก็คือ

  • เข้าเมนู Inventory -> Price Books
  • Add Price books
  • กรอก Price books name และรายละเอียด จากนั้น Save
  • จากนั้นก็ Select Product และ Service แล้วเราก็กำหนด ราคาสินค้า และบริการ แล้ว Add to Price Books ซึ่งราคาสินค้าที่บริการที่ขึ้นให้ก็จะเป็นราคาที่เรากำหนดราคา เริ่มต้นของสินค้าและบริการ

เมื่อเราสร้าง Price Books มาได้แล้ว วิธีการใช้งานก็คือ เวลาเราสร้าง Quote, Purchase Order, Sales Order, Invoice เวลาเราเลือก Product ตรง List price จะสังเกตรูป Icon สมุดสีฟ้า จากนั้นให้เราคลิกตรง Icon สมุดสีฟ้า ก็จะปรากฏ Popup ขึ้นมาให้เลือก Price books เพื่อกำหนดราคาสินค้า

ยกตัวอย่าง เช่น สินค้า A ราคามาตรฐาน 100 บาท จากนั้น สร้าง Price Books  ก ผมกำหนด ราคาสินค้า A ไว้ที่ 90 บาท และผมสร้าง Price books ข ขึ้นมาอีกรายการ ผมกำหนด ราคาสินค้า A 80 บาท จากนั้น ผมสร้างใบเสนอราคา มาใบหนึ่ง แล้วผมก็เลือกเสนอราคาสินค้า A ซึ่งราคา เริ่มต้นก็จะเป็น 100 บาท จากนั้นผมเลือกกำหนดราคาจาก Price book ก ราคาสินค้า A ก็จะเปลี่ยนเป 90 บาท ตามที่เราได้กำหนด Price books มาตอนแรก

ซึ่งจะเห็นประโยชน์ ของ Price books มีหลายอย่าง ซึ่งสามารถมาประยุกต์ ทำ Promotion สินค้าและ บริการได้